cradle to cradle

OCOMO VASEN ”WHITE” är en cradle-to-cradle (c2c) produkt tillverkad av c2c certifierat stenpapper och därmed helt komposterbart. c2c’s grundtanke bygger på att produktens material skall vara biologiskt nedbrytningsbart och helt ingå i naturens kretslopp. dessutom ska tillverkningen ha så minimal påverkan på miljön som möjligt. cradle-to-cradle grundades av arikitekten william mcdonough och kemisten dr michael braungart. läs mer om cradle-to-cradle på www.vaggatillvagga.se samt om stenpappret på www.scandi.dk